Till Bjurfors Mallorcas webbplats

onsdag 6 juni 2018

Mäklarspråket - terrass, altan, balkong, veranda

Vad är skillnaden mellan terrass och balkong?

Både på mäklarfirmorna och i många andra sammanhang råder det stor förvirring och godtycklighet mellan begreppen terrass, altan, balkong och veranda. I den här språkspalten försöker jag reda ut och klargöra baserat på Rikstermbankens definitioner och Språkrådets rekommendationer:

Terrass och altan nästan samma - använd terrass
Den största osäkerheten råder nog mellan terrass och altan och det är faktiskt inte så konstigt. Rikstermbankens definition av terrass lyder: stor uteplats på marken eller på ett tak till underliggande utrymme  Definitionen av altan lyder: öppen utbyggnad som vilar på stöd eller en underliggande våning. Och det stämmer nog bäst med allmänspråket - de flesta uppfattar att en altan måste vara på marken, medan en terrass kan vara på marken men oftast ligger högt upp i huset.

Det paradoxala är att altan kommer från latinets altus (=hög) och terrass är kommer från terra (=jord). Därför kan man tycka att man hellre borde kalla en uteplats som ligger högt upp för altan och en som har markkontakt för terrass.

I fackspråket används dock bara ordet terrass och min rekommendation är att du håller dig till det i din yrkesroll. Då slipper du fundera och bli tveksam. 

Särskiljande detalj för terrasser: De hänger aldrig utanpå husfasaden utan vilar alltid ovanpå en husdel eller på marken. 

Balkong hänger utanpå huset
Det som kännetecknar en balkong är att den hänger utanpå huset. Enligt Rikstermbanken ska den också ha ett skyddsräcke, och det känns ju tryggt. En balkong utan räcke skulle inte funka bra för mig i alla fall :-). Den svåra gränsdragningen blir för inbyggda balkonger av den typen som ofta byggdes på 70-talet, både i Sverige och i Spanien (se bilden nedan). Men rent tekniskt hänger de faktiskt utanpå fasaden och jag tror att de flesta uppfattar att de är just balkonger. 

Photo by 毛 祥 on Unsplash


Verandan har alltid tak och räcke
Veranda kommer från det bengaliska ordet barandah. Verandan ligger alltid i markplan och har tak och räcke, alternativt hela fönsterförsedda väggar. Verandor är oftast helt och hållet av trä, därför är det sällan vi pratar om verandor i Spanien.

Frågor om språk och termer
Fråga mig gärna om du undrar över språk och termer i ditt jobb. Även om jag inte känner till allt så är jag van att göra språkliga utredningar och jag vet också vad som är praktiskt språkbruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar